Porady dotyczące opon

Kolo opona

 
Jakie znaczenie ma ciśnienie powietrza w oponach?

Dopuszczalna prędkość oraz nośność opony obowiązują jedynie w wypadku napompowania opon na zimno do nominalnego ciśnienia. Dlatego tak istotne jest przestrzeganie zaleceń producenta opon dotyczących ciśnienia powietrza w oponie. Ciśnienie w oponie musi być dostosowane do rzeczywistego obciążenia pojazdu. Zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie powietrza powoduje nieregularne zużycie bieżnika oraz prowadzi do przedwczesnego zużycia opony. Ciśnienie powietrza w oponie podczas eksploatacji pojazdu powinno być regularnie sprawdzane co dwa tygodnie. Sprawdzenia należy dokonać szczególnie przed dłuższymi podróżami. Kontroli dokonuje się przy zimnych oponach.

Czy należy zamieniać miejscami opony?

Regularna i poprawna rotacja (zamiana miejscami) wszystkich opon zapewnia ich jednolite zużycie. Wszystkie opony sezonowe powinny być zamieniane według wzorca „zmodyfikowanego X”, tzn. opony przenoszone na oś napędową zamienia się naprzeciwlegle; opony przenoszone na oś swobodną pozostają po tej samej stronie pojazdu. W ten sposób przyczyniamy się do bardziej jednolitego zużycia całego zestawu. Jeżeli nasz samochód posiada napęd na cztery koła, to powinno się zamieniać opony według prostego wzorca X, tzn. wszystkie opony naprzeciwlegle. Zalecane jest dokonywanie rotacji opon co najmniej raz na 10 tysięcy km. W samochodach z napędem na cztery koła powinno się dokonywać zamieniania opony miejscami nawet co 6  tysięcy km. W podręczniku użytkownika sprawdź zalecenia producenta samochodu odnośnie tej praktyki. Jeżeli producent nie dał żadnych zaleceń w tym względzie, to rotacja powinna następować co 10-12 tysięcy km. Bardzo istotna jest pierwsza zmiana. Należy przy tym szczególnie skontrolować, czy ciśnienie w oponach jest zgodne ze wskazówkami producenta. Nierówne zużycie opon może być również powodowane złym ustawieniem kół lub problemami mechanicznymi. W takim wypadku w naszym serwisie mogą Państwo liczyć na fachową diagnozę oraz serwis.

Jak_przechowywac_opony

Kiedy zmieniać opony letnie na zimowe

Wymiany opon na zimowe należy dokonać w odpowiednim czasie. Najlepszym wskaźnikiem jest tutaj temperatura otoczenia. Kiedy zaczyna ona spadać do +7ºC to znak, że czas na wymianę letniego ogumienia na zimowe. Warto zaznaczyć, że zmiana opon letnich na zimowe jest szczególnie ważna, gdy samochód jest wyposażony w opony letnie typu „high performance” (wysokich osiągów) tj. opony o wysokich indeksach prędkości H=210 km/h i wyższych. Opony letnie skonstruowane do eksploatacji przy bardzo wysokich prędkościach wymagają sztywniejszych mieszanek gumowych, których właściwości ulegają pogorszeniu już poniżej temperatury +10ºC.  Guma, z której są zbudowane opony „high performance”, zaczyna wtedy twardnieć i przypomina w zachowaniu plastik, co znacznie podnosi ryzyko poślizgu. W Polsce większość kierowców używa opon o niższych indeksach prędkości – do 190 km/h. Pogorszenie właściwości mieszanek gumowych, z których składają się takie opony, zachodzi przy temperaturze poniżej 7ºC.

Czy można „mieszać” różne opony?Serwis opon

Opony o różnych rozmiarach, konstrukcji, czy też stopniu zużycia mogą wpływać na przyczepność i stabilność pojazdu. Aby uzyskać najlepsze osiągi, wszystkie koła powinny mieć takie same opony (wyjątek stanowią opony specjalne np. śnieżne). Można łączyć opony różnych rozmiarów lub konstrukcji – pod warunkiem, że na jednej osi znajduje się identyczna para. Nigdy nie można mieszać opon radialnych z diagonalnymi na tej samej osi. Pracownik naszego serwisu będzie Państwu służył profesjonalną radą w tym zakresie.

Kiedy opony należy wymienić na nowe?

Wiele opon posiada wytłoczony wskaźnik zużycia bieżnika. Gdy opona zużyje się do takiego stopnia, że na całej szerokości bieżnika widać lity pas gumy, oznacza to konieczność wymiany takiej opon na nową. Inny i prostszy test wymaga jedynie monety dwugroszowej. Jeśli cała korona orła jest widoczna, oznacza to, że należy dokonać zakupu nowych opon. Jazda na zużytych oponach znacznie obniża nasze bezpieczeństwo.

Czy naprawianie przebitej opony jest bezpieczne?

Jeśli z opony ujdzie całe lub większość powietrza, oponę taką należy zdjąć z felgi i poddać szczegółowej kontroli. Kontrola pozwoli stwierdzić, czy opona taka jest uszkodzona. Opony, które przejechały nawet krótki odcinek bez powietrza, często ulegają nieodwracalnemu zniszczeniu. Większość przebić i przecięć do długości 6 mm i ograniczających się do bieżnika można z powodzeniem naprawić. Naprawę należy powierzyć wykwalifikowanemu warsztatowi, który dokona jej zgodnie z odpowiednią technologią. Nie wolno naprawiać opon, w których rozerwania bieżnika są większe niż 6 mm oraz opon z jakimikolwiek uszkodzeniami ścianek bocznych. Nie wolno również naprawiać opon, w których bieżnik zużył się do głębokości mniejszej niż 1,6 mm.